یکی از راهکارهای کاهش مصرف انرژی، تنظیم دمای محیط می باشد، مطالعات صورت گرفته نشان می دهد که به ازای کاهش یک درجه سانتیگراد دمای داخل ساختمان، در حدود 6%  مصرف انرژی ساختمان کاهش می یابد، بنابراین کنترل کننده های دما و به اصطلاح ترموستات الکترونیکی موجب ثبات دمای محیط خانه، آسایش حرارتی ساکنین ساختمان و کاهش مصرف انرژی می شود. لازم است بدانیم که کلیه شومینه های برقی  آوالون به جهت دارا بودن سیستم هوشمند مجهز به کنترل کننده اتوماتیک دما هستند و بار دیگر موضوع بهینه سازی انرژی است که برای گروه صنعتی و بازرگانی آوالون حائز اهمیت می باشد.

با کنترل اتوماتیک دما می توانید به اهداف ذیل دست یابید:

- کاهش اتلاف انرژی و کاهش هزینه سوخت

- فراهم نمودن آسایش مصرف کنندگان با برخورداری از دمای یکسان در محیط

- کنترل هوشمند دما، بطوریکه با سرد یا گرم شدن هوا، شومینه بصورت اتوماتیک بر اساس نیاز مصرف کننده خاموش یا روشن می شود.